Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej sięga lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że zaczyna się właściwie w latach 20-tych dwudziestego wieku. To remiza i zaangażowanie strażaków ochotników, a także księdza Józefa Dalaka, dały początek rozwojowi ruchu kulturalnego w gminie Klonowa. Tu powstał teatr, orkiestra dęta, tu odbywały się kursy dla młodych gospodyń wiejskich, tu działa się prawdziwa integracja społeczna.

Na zdjęciu poniżej strażacy przed remizą w Klonowej, w której mieściła się także Kasa Stefczyka (lata 20-te XX wieku).

 

 

 

Rozkwit kultury, jaki wówczas miał miejsce, II wojna światowa zatrzymała tylko na chwilę. Orkiestra przetrwała, straż także a gospodynie wciąż zbierały się to tu, to tam, by kontynuować tradycje. 

Początek budowy obecnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury  to rok 1956, kiedy to miejscowa władza w porozumieniu ze społeczeństwem rozpoczęła realizację pomysłu – w Klonowej miało powstać miejsce, w którym spotykać się będą mieszkańcy wsi i gminy na spotkaniach o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Budowa trwała zaledwie dwa lata. Placówka wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Sala widowiskowa była pomieszczeniem służącym przede wszystkim realizacji spektakli kinowych (kina objazdowego). Na piętrze powstała klubo-kawiarenka dla dorosłych, a na dole umieszczono bibliotekę.

Na zdjęciach poniżej członkowie zespołu teatralnego w przedstawieniu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – 1950 r.

 

 

 

 

1966 rok – w kronice urzędu gminy odnotowano, że w Gromadzie Klonowa istnieje Gromadzki Dom Kultury, który budowano blisko 10 lat wcześniej. W tym gromadzkim domu kultury mieści się sala teatralno-kinowa ze sceną i garderobą, która wyglądała dokładnie tak, jak wyglądają sale w kinach – rzędy krzeseł unosiły się ku górze, a w końcu sali znajdowała się kabina operacyjna kina NARCYZ. Tu, w nowym budynku domu kultury znajduje również nowe lokum biblioteka. Początkowo umieszczono ją w świetlicy, a w 1974 przeniesiono do pomieszczenia w facjatce tego samego budynku. Przy domu kultury powstaje pierwszy zespół muzyczny, prowadzony przez Pana Kołodziejskiego z Burzenina, a w roku 1963 w świetlicy PP „Ruch” zakłada swoją klubo-kawiarenkę. Rok 1984 to rok, w którym dokonano remontu budynku Domu Kultury w Klonowej – położono nowe tynki, wymieniono stolarkę – drzwiową i okienną.

Przez lata w placówce pracowali:

Panie: Bożena Słaba, Mirosława Świątek (Chwała), Mariola Walocha (Perdek), Renata Magda (Więzowska), Anna Włodarczyk, Janina Musialska, Izabela Sufleta

oraz Panowie: Antoni Bryłka, Krzysztof Wyrwas, Stefan Bielecki, Zbigniew Szczepański, Marian Sowa, Zbigniew Kolański

1 marca 1994 r. stanowisko Dyrektora GOK powierza się p. Izabeli Suflecie, która pracuje tu do 30 września 2009 r. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r. obowiązki dyrektora pełni p. Grzegorz Gonera.  

W roku 1995 poprzez malowanie sali i zmianę dekoracji na scenie poprawiono estetykę sali widowiskowej, by już w roku 1996 w gminie zorganizować pierwszą ponadlokalną imprezę – Przegląd ARA – pod nazwą: „Znamy się tylko z widzenia, a jedna o drugiej nic nie wie”. Nazwa miała sugerować, że czas najwyższy, by wymienić się doświadczeniami z innymi jednostkami kulturalnymi sieradzkiego – wówczas województwa. I na potwierdzenie tej potrzeby na pierwszy Przegląd przybyło 8 gmin. Do roku 2012 odbyło się XV Przeglądów, przebiegających później pod nową nazwą „Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę”. W roku następnym zmieniono formułę imprezy plenerowej organizowanej przez placówkę na Piknik Rodzinny. Do dnia dzisiejszego odbyły się cztery Pikniki - w stylu country (2013 r.), szanty (2014 r.), disco dance (2015 r.) i góralskim (2016 r.).

2001-2003 to lata, kiedy powstaje i realizowany jest program autorski „W poszukiwaniu korzeni”. Finał programu to odtworzenie dziecięcego stroju klonowskiego dla 8 par – w roku 2002 – dla dziewcząt i 2003 - dla chłopców. Sponsorem głównym tego projektu zostaje prof.dr hab. Piotr Antoni Wrzecioniarz – nasz Rodak, dziś związany z Wrocławiem. Pozostałe środki pozyskane zostają dzięki przychylności Zarządu Gminy – z Przewodniczącą Barbarą Wyrwas na czele.

W 2006 roku znacząco poprawiono estetykę placówki, kiedy to wykonano poważny remont sali (wymieniając zniszczoną boazerię oraz montując kasetony sufitowe, nowe oświetlenie), a także remont części sanitarnej placówki, obniżono bardzo wysokie pomieszczenia biurowe i odremontowano hol.

Zespoły Gminnego Ośrodka Kultury biorą udział w imprezach organizowanych na terenie gminy, ale reprezentują również placówkę i gminę poza jej granicami: w Łodzi, Sieradzu, Kaliszu, Międzyborzu, Poddębicach, Wróblewie, Goszczanowie, Złoczewie, Burzeninie, Błaszkach, Lututowie, Galewicach, Ostrówku k/Wielunia, Warcie, Brąszewicach, Brzeźniu,  Doruchowie, Czajkowie.

Solistka Ewa Kanturska, w roku 2001 została laureatką Festiwalu Piosenki w Złoczewie śpiewając Walca Embarras – Ireny Santor, uczestniczyła również w Festiwalu Piosenki w Wołominie, a także w znanym festiwalu „Wygraj Sukces”.

Podczas realizowanych przez Województwo i Powiat Konfrontacji Kulturalnych Gmin placówka zdobywała znaczące miejsca i nagrody finansowe za poszczególne osiągnięcia, bądź za całokształt działalności.

Logowanie