Dziecięcy Zespół Ludowy powstał w 2002 r. na okoliczność odtworzenia ludowego autentycznego stroju klonowskiego. Początkowo w składzie zespołu występowało 8 dziewcząt, śpiewając okazyjnie tradycyjny repertuar ludowy.

Od kwietnia do grudnia 2009 r. zespół pracował pod okiem etnografa – Pani Małgorzaty Dziurowicz-Kaszuba, w ramach Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Jestem aktywny - realizuję marzenia", na realizację którego Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej pozyskały środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doposażono wówczas zespół w instrumenty: klarnet, akordeon, bębenek i zorganizowano kapelę dziecięcą, która przygrywa śpiewającym i tańczącym dzieciom.

 

Obecny skład zespołu:

Patrycja Olbińska

Karina Skowron

Zuzanna Świątek

Julia Świątek

 

Logowanie