Administratorem Państwa danych osobowych jest

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLONOWEJ,

ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa, NIP 827-20-11-921.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 820 84 50

Strona www: www.gok.klonowa.pl 

Inspektor Ochrony Danych:
Tomasz Oszczęda
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu:

1. realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.),

2. w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych ww. celach nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO).

Jednocześnie zgodnie  art. 89 ust. 1 RODO, dalsze przetwarzanie przez Administratora Danych, danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami. Administrator Danych będzie wykorzystywał dane osobowe przede wszystkim do celów statystycznych.

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład oferta marketingowa, koniecznym będzie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej na rzecz Państwa.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe są przekazywane:

1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane,

2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane,

3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych,

4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa.                                                          

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem edukacji.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, a także przez okres dwóch lat od dnia zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej.

Posiadają Państwo następujące prawa:

1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

2. żądania sprostowania danych,

3. do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

5. do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej realizuje, w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2016 roku z Łódzkim Domem Kultury, Projekt pod nazwą „Mój Przyjaciel ŚWIAT”.

Termin realizacji 16.08.2016 r. – 31.10.2016 r.

Partnerem Projektu jest Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

Działania projektowe skierowane są do najmłodszych uczestników zajęć teatralnych i wokalnych organizowanych w naszej placówce oraz do uczestników zajęć tanecznych organizowanych w placówce partnerskiej. 

 

W TYM MIEJSCU BĘDZIE PODANA BIEŻĄCA INFORMACJA O EWENTUALNIE ODWOŁANYCH ZAJĘCIACH.

 

I

Historia Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej sięga lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że zaczyna się właściwie w latach 20-tych dwudziestego wieku. To remiza i zaangażowanie strażaków ochotników, a także księdza Józefa Dalaka, dały początek rozwojowi ruchu kulturalnego w gminie Klonowa. Tu powstał teatr, orkiestra dęta, tu odbywały się kursy dla młodych gospodyń wiejskich, tu działa się prawdziwa integracja społeczna.

Na zdjęciu poniżej strażacy przed remizą w Klonowej, w której mieściła się także Kasa Stefczyka (lata 20-te XX wieku).

 

 

 

Rozkwit kultury, jaki wówczas miał miejsce, II wojna światowa zatrzymała tylko na chwilę. Orkiestra przetrwała, straż także a gospodynie wciąż zbierały się to tu, to tam, by kontynuować tradycje. 

Początek budowy obecnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury  to rok 1956, kiedy to miejscowa władza w porozumieniu ze społeczeństwem rozpoczęła realizację pomysłu – w Klonowej miało powstać miejsce, w którym spotykać się będą mieszkańcy wsi i gminy na spotkaniach o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Budowa trwała zaledwie dwa lata. Placówka wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Sala widowiskowa była pomieszczeniem służącym przede wszystkim realizacji spektakli kinowych (kina objazdowego). Na piętrze powstała klubo-kawiarenka dla dorosłych, a na dole umieszczono bibliotekę.

Na zdjęciach poniżej członkowie zespołu teatralnego w przedstawieniu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – 1950 r.

 

 

 

 

1966 rok – w kronice urzędu gminy odnotowano, że w Gromadzie Klonowa istnieje Gromadzki Dom Kultury, który budowano blisko 10 lat wcześniej. W tym gromadzkim domu kultury mieści się sala teatralno-kinowa ze sceną i garderobą, która wyglądała dokładnie tak, jak wyglądają sale w kinach – rzędy krzeseł unosiły się ku górze, a w końcu sali znajdowała się kabina operacyjna kina NARCYZ. Tu, w nowym budynku domu kultury znajduje również nowe lokum biblioteka. Początkowo umieszczono ją w świetlicy, a w 1974 przeniesiono do pomieszczenia w facjatce tego samego budynku. Przy domu kultury powstaje pierwszy zespół muzyczny, prowadzony przez Pana Kołodziejskiego z Burzenina, a w roku 1963 w świetlicy PP „Ruch” zakłada swoją klubo-kawiarenkę. Rok 1984 to rok, w którym dokonano remontu budynku Domu Kultury w Klonowej – położono nowe tynki, wymieniono stolarkę – drzwiową i okienną.

Przez lata w placówce pracowali:

Panie: Bożena Słaba, Mirosława Świątek (Chwała), Mariola Walocha (Perdek), Renata Magda (Więzowska), Anna Włodarczyk, Janina Musialska, Izabela Sufleta

oraz Panowie: Antoni Bryłka, Krzysztof Wyrwas, Stefan Bielecki, Zbigniew Szczepański, Marian Sowa, Zbigniew Kolański

1 marca 1994 r. stanowisko Dyrektora GOK powierza się p. Izabeli Suflecie, która pracuje tu do 30 września 2009 r. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r. obowiązki dyrektora pełni p. Grzegorz Gonera.  

W roku 1995 poprzez malowanie sali i zmianę dekoracji na scenie poprawiono estetykę sali widowiskowej, by już w roku 1996 w gminie zorganizować pierwszą ponadlokalną imprezę – Przegląd ARA – pod nazwą: „Znamy się tylko z widzenia, a jedna o drugiej nic nie wie”. Nazwa miała sugerować, że czas najwyższy, by wymienić się doświadczeniami z innymi jednostkami kulturalnymi sieradzkiego – wówczas województwa. I na potwierdzenie tej potrzeby na pierwszy Przegląd przybyło 8 gmin. Do roku 2012 odbyło się XV Przeglądów, przebiegających później pod nową nazwą „Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę”. W roku następnym zmieniono formułę imprezy plenerowej organizowanej przez placówkę na Piknik Rodzinny. Do dnia dzisiejszego odbyły się cztery Pikniki - w stylu country (2013 r.), szanty (2014 r.), disco dance (2015 r.) i góralskim (2016 r.).

2001-2003 to lata, kiedy powstaje i realizowany jest program autorski „W poszukiwaniu korzeni”. Finał programu to odtworzenie dziecięcego stroju klonowskiego dla 8 par – w roku 2002 – dla dziewcząt i 2003 - dla chłopców. Sponsorem głównym tego projektu zostaje prof.dr hab. Piotr Antoni Wrzecioniarz – nasz Rodak, dziś związany z Wrocławiem. Pozostałe środki pozyskane zostają dzięki przychylności Zarządu Gminy – z Przewodniczącą Barbarą Wyrwas na czele.

W 2006 roku znacząco poprawiono estetykę placówki, kiedy to wykonano poważny remont sali (wymieniając zniszczoną boazerię oraz montując kasetony sufitowe, nowe oświetlenie), a także remont części sanitarnej placówki, obniżono bardzo wysokie pomieszczenia biurowe i odremontowano hol.

Zespoły Gminnego Ośrodka Kultury biorą udział w imprezach organizowanych na terenie gminy, ale reprezentują również placówkę i gminę poza jej granicami: w Łodzi, Sieradzu, Kaliszu, Międzyborzu, Poddębicach, Wróblewie, Goszczanowie, Złoczewie, Burzeninie, Błaszkach, Lututowie, Galewicach, Ostrówku k/Wielunia, Warcie, Brąszewicach, Brzeźniu,  Doruchowie, Czajkowie.

Solistka Ewa Kanturska, w roku 2001 została laureatką Festiwalu Piosenki w Złoczewie śpiewając Walca Embarras – Ireny Santor, uczestniczyła również w Festiwalu Piosenki w Wołominie, a także w znanym festiwalu „Wygraj Sukces”.

Podczas realizowanych przez Województwo i Powiat Konfrontacji Kulturalnych Gmin placówka zdobywała znaczące miejsca i nagrody finansowe za poszczególne osiągnięcia, bądź za całokształt działalności.

Pliki Cookies to nieduże pliki, które są umieszczane przez naszą stronę internetową w Twojej przeglądarce. Pozwalają one nam zapamiętać Ciebie i rozpoznać przy kolejnej Twojej wizycie na naszej stronie. Pliki Cookies zapamiętują, które strony odwiedziłeś. Pliki Cookies potrzebne są między innymi do gromadzenia statystyk prowadzonej na naszej stronie.

Logowanie