Na podstawie Uchwały nr XLV//239/2022 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 września 2022 r. z dniem 1 stycznia 2023 roku nastąpiło połączenie samorządowych instytucji kultury to jest Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, dla których organizatorem jest Gmina Klonowa, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej z siedzibą na ul. Czajkowskiej 1A, 98-273 Klonowa. Nowa placówka przejmuje zakresy i obszary działalności łączonych jednostek. Placówka może posługiwać się skrótem BiOK w Klonowej.

 

W związku z powyższym informujemy, że dotychczasowe strony internetowe GOK i GBP pod adresami:
www.biblioteka.klonowa.eu i www.gok.klonowa.eu
nie będą już aktualizowane i modernizowane. Będą pełnić rolę archiwalną.

 

Nowa witryna połączonych placówek będzie znajdować się pod adresem:
www.biok.klonowa.eu

 

Zapraszamy również na nasz Facebook - Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej
www.facebook.com/gbp.klonowa,
gdzie znajdziecie najświeższe informacje z działalności BiOK w Klonowej.

 

Również strony BIP obu jednostek pozostaną w formie archiwalnej.

Aktualna strona BIP Biblioteki i Ośrodka Klonowej w Klonowej znajduje się pod adresem:

https://biokwklonowej.bip.gov.pl

Logowanie